אודות

שותפים לפרויקט:

ניהול התכנון והביצוע: החברה הכלכלית חדרה | ניהול ופיקוח: אידאה הנדסה ד.י. בע"מ | קונסטרוקציה: גלברג מהנדסים | אדריכל נוף: גדעון
שריג אדריכלות נוף בע"מ בריכה אקולוגית: עופרה צמחי מים | חשמל: שאול מהנדסים | מתקני תברואה: אילון טוביס מהנדסים ויועצים בע"מ |
יועץ בטיחות: בועז ברק | יועץ נגישות: אורנה פדר קרקע: שמואל גפן | עיצוב תעשייתי: ראובן גבעתי | מיתוג: אילן שיר | צילום: אלכס אטלס